Miejsce na rozwój

Chcemy stymulować polską gospodarkę i walczyć o włączenie cyfrowe jak największej liczby Polaków.
Dlatego w Przestrzeni będziemy organizować szkolenia dla osób wkraczających na rynek pracy, dla przedsiębiorców oraz dla organizacji społecznych. Chcemy przyczynić się do budowania w Polsce prawdziwie innowacyjnej gospodarki.